Kvalitet i garancija

ARGUMENTI KVALITETA

Kvalitet je važna centralna tema strategije i prakse našeg poslovanja

Svi inputi (ulazni materijali) redovno se kontrolišu na više tačaka, a povremeno i redovno od strane nezavisnih specijalizovanih ustanova i laboratorija

Upotrebljeni materijali obavezno ispunjavaju prediđene norme za sanitarnu upotrebu u domaćinstvu, pa čak (i više od toga) za prehrambenu industriju, što se dokazuje odgovarajućim serifikatima poznatih EU ustanova kao I domaćeg Instituta IMS ad iz Beograda.

Glavni deo naših repromaterijala i komponenti je od velikih evropskih proizvođača materijala od kojih se snabdevaju i najpoznatije svetske kompanije u ovoj branši

Supervizija proizvodnog procesa brižljivo se ostvaruje od strane obe vrste kontrole kvaliteta (procesna i finalna).

Finalni proizvodi se kontinuirano ispituju i sertifikuju u zvanično akreditovanoj ustanovi Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet”- Niš u skladu sa zakonom i sa važećim standardima.

POLYAGRAM je internacionalno zaštićen brend (marka) o čemu svedoči i isprava o dizajnu od Zavoda za intelektualnu svojinu i brend poznat po kvalitetu.

kvalitet_r